Púť farnosti

V dňoch 11.07. až 18.07.2022 vás pozývame na púť do Medžugoria. Potrebné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a telefonický kontakt).

Cena je 210 eur. Na púť je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 30. mája 2022 (u p. kaplána)

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.