Púť farnosti

V dňoch 11.07. až 18.07.2022 vás pozývame na farskú púť do Medžugoria. Potrebné údaje (meno a priezvisko, rok narodenia, adresu bydliska a telefonický kontakt).

Na púť je možné sa prihlásiť tu: e-mail: fara.ludrova@gmail.com , alebo na tomto čísle: 0904 316 339

Termín:  11.7. – 18.7.2022, Cena:  210 €

Cena zahŕňa:

–  Dopravu – klimatizovaný autobus, wc, tv, deti do 5 rokov zdarma/deti do 12 rokov – zľava 65 €

– Ubytovanie – 2 až 3 lôžkové izby

– Poplatok za tlmočenie – (na preklad je potrebné rádio/mobil s FM frekvenciou)

– sprievodca

Cena nezahŕňa:

– Cestovné poistenie – 2€/deň

– Stravu – 4€ raňajky/ 8€ obedy

– Príplatok za samostatnú (1 lôžkovú) izbu = 7€ / deň

Program:

1 deň: Odchod zo Slovenska

2 deň: Príchod na Makarskú rivieru, spojený so sv. omšou na Vepriciach. Po 9 hodinovej prestávke pokračovanie v ceste do Medžugoria – ubytovanie, v prípade záujmu večera a večerný duchovný program.

3 – 6 deň: Program v Medžugorií v priebehu pobytu:

– výstup na horu zjavenia „Podbrdo“

– krížová cesta na kopci „Križevac“

– návšteva hrobu pátra Slávka Barbariča a sochy zmrtvýchvstalého Krista

– návšteva komunity Cenacolo

– návšteva Patrica a Nancy a ich svedectvo

– stretnutie a svedectvo Terezky zo spoločenstva Svetlo Máriino

7 deň: Odchod z Medžugoria po raňajkách na Makarskú rivieru – sv. omša, 9 hodinová prestávka pri mori a pokračovanie v ceste na Slovensko.

8 deň: V ranných hodinách príchod na Slovensko.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.