Liturgický kalendár

Aktivity

Liturgia domácej cirkvi

Čo je domáca liturgia. Píše kňaz Banskobystrickej diecézy Marek Iskra

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200403009

Tretia veľkonočná nedeľa – liturgia domácej cirkvi

https://zastolom.sk/liturgia-domacej-cirkvi-3-velkonocna-nedela/

Detské stretká sú až do odvolania zrušené

Naša farnosť spolu s našimi animátormi organizuje pravidelné detské stretká každý piatok o 16:30 vo farskom domčeku v Ludrovej. Na detské stretká pozývame deti prvého až siedmeho ročníka základnej školy. Naši animátori sa tešia na spoločné stretnutia.

Diecézna škola viery

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľnenie týchto opatrení, posielame vám katechézu o 7. a 10. Božom prikázaní formou videodokumentu, ktorý nahral autor príslušného textu, doc. Anton Lisník za pomoci našich seminaristov. Dokument si môžete pozrieť na linku:

Kompletný text a ppt-prezentácia bude onedlho vystavená na web-stránke biskupstva.

Siedme stretnutie, posledné v rámci 2. ročníka diecéznej školy viery, bude mať formu primeranú okolnostiam, aké nastanú koncom mája t.r. Budeme vás včas informovať.

Mons. A. Tyrol, generálny vikár

Príprava na manželstvo

Predmanželské náuky v našej farnosti sú z morálky, vierouky a manželského práva.

Predmanželské náuky na farskom úrade v Ludrovej budú v soboty

o 10:30 v týchto termínoch 23. máj a 6. jún.

Snúbenci  v rámci prípravy na sviatosť manželstva tiež absolvujú prednášky z Manželskej etiky a Komunikácie na farskom úrade v Ružomberku podľa ich rozpisu termínov, ktoré sú uverejnené nižšie a na ich internetovej stránke.

V tejto mimoriadnej situácii je potrebné overiť si dátumy manželských náuk na farskom úrade Ružomberku.