Aktivity

Príprava na manželstvo

Predmanželské náuky v našej farnosti sú z morálky, vierouky a manželského práva.

Snúbenci  v rámci prípravy na sviatosť manželstva tiež absolvujú prednášky z Manželskej etiky a Komunikácie na farskom úrade v Ružomberku podľa ich rozpisu termínov, ktoré sú uverejnené nižšie a na ich internetovej stránke.