Domov

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2022

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.”   – Mt 9,35-38

Svätý pápež Pavol VI. počas Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1964 zaviedol Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa každoročne slávi na 4. veľkonočnú nedeľu. Tejto nedeli predchádza týždeň intenzívnych modlitieb za nové duchovné povolania pre Cirkev. Všetci veriaci sú pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania.

V tomto roku je to týždeň od 2. do 8. mája 2022. Prosme Dobrého Pastiera spolu aj so sv. Jozefom, aby si aj z našej farnosti, prípadne aj z našej rodiny alebo spoločenstva, vybral mladých ľudí, ktorí by sa mu zasvätili v kňazskom alebo rehoľnom povolaní.

ON NAOZAJ VSTAL ZMŔTVYCH!

MILOSTIPLNÉ, POŽEHNANÉ A POKOJNÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY!

Prajeme Vám nech pravá veľkonočná radosť prameniaca z Jeho Lásky k nám napĺňa všetky naše domovy! Vaši kňazi.

Pôvodný obraz Milosrdného Ježiša z Vilniusu a Turínske plátno vzájomne prekryté