Kontakt

Rímskokatolícka cirkev,
farnosť Ludrová

Adresa:
Ludrová č.d. 303
034 71  Ludrová

IČO : 319 20 888

Bankový kontakt:

SK62 0200 0000 0031 3520 6253.

Farár:

ThDr. ICLic. Ján Marhefka, PhD.

Kaplán:

Mgr. Stanislav Lopatovský

tel: 044/43 230 18

0904 316 339

e-mail: fara.ludrova@gmail.comTU NÁS NÁJDETE: