Kostoly a kaplnky

Farský kostol Všetkých svätých v Ludrovej

Filiálny kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
v Liptovskej Štiavnici

Filiálny kostol Svätej rodiny v Štiavničke

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého na Kúte

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
v Liptovskej Štiavnici