Miništranti

Slovo miništrant pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť- posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.

To čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch, katedrálach a bazilikách vykonávajú miništranti. Sú teda pri liturgii viditeľnými zástupcami anjelov.

Ich úlohou je prinášať na oltár Liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, odpovedať na výzvy kňaza, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné…

Miništranti sú teda chlapci vybratí z pomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.

Miništrant svojou službou pri oltári je veľmi blízko k svätým veciam, preto má žiť neustále v stave posväcujúcej milosti aby jeho duša bola čistá a pripravená prijať všetky milosti, ktorými ho Boh pri tejto službe chce obdarovať.

Miništrant nikdy nie je služobníkom oltára len v kostole, ale je ním všade, kde sa nachádza, kde pracuje, kde sa hrá a kde žije.

Miništranti vo farnosti:

LUDROVÁ

Marek Knapík  Matthias Šindléry 
Martin Pudiš Michal Dutka 
Tomáš Bebjak  Andrej Kajúch 
Milan Galvánek  Vratko Szabó 
Filip Galvánek  Tomáš Šindléry 
Ján Fillo  
   
   

ŠTIAVNIČKA

Dominik Fillo Damián Šida
Matej Fillo Adam Gregor
Oliver Hollý Lukáš Šefranko
Martin Kendera Patrik Gerát
Peter Pažitka

 

   

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

 

Marek Omasta Filip Prílepok
Daniel Klačko Rastislav Caban
Dávid Klačko Dávid Buc