Miništranti

Slovo miništrant pochádza z latinského slova ,,Ministráre“ a znamená slúžiť- posluhovať. Miništrovaním teda rozumieme posluhovať pri Pánovom oltári, slúžiť pri slávení eucharistickej obety, posluhovať pri vysluhovaní sviatostí i pri ostatných liturgických úkonoch a obradoch.

To čo konajú anjeli v nebi, to v našich kostoloch, katedrálach a bazilikách vykonávajú miništranti. Sú teda pri liturgii viditeľnými zástupcami anjelov.

Ich úlohou je prinášať na oltár Liturgické knihy, nádoby a rúcha, chlieb a víno, starať sa o kadidelnicu, odpovedať na výzvy kňaza, dávať veriacim znamenie zvončekom a iné…

Miništranti sú teda chlapci vybratí z pomedzi ľudí na túto službu, ktorí so živou vierou a s nezištnou láskou pomáhajú biskupom, kňazom a diakonom pri slávení posvätnej liturgie.

Miništrant svojou službou pri oltári je veľmi blízko k svätým veciam, preto má žiť neustále v stave posväcujúcej milosti aby jeho duša bola čistá a pripravená prijať všetky milosti, ktorými ho Boh pri tejto službe chce obdarovať.

Miništrant nikdy nie je služobníkom oltára len v kostole, ale je ním všade, kde sa nachádza, kde pracuje, kde sa hrá a kde žije.

Miništranti vo farnosti:

LUDROVÁ

Roland Sušienka  Matthias Šindléry 
Michal Murín  Peter Dutka 
Šimon Firic  Andrej Kajúch 
Marek Knapík  Michal Dutka 
Miroslav  Firic  Vratko Szabó 
Alex Laco  Tomáš Bebjak 
Roman Šuriňák  Jaroslav Mender 
Martin Pudiš   

ŠTIAVNIČKA

Dominik Fillo Adam Gregor
Matej Fillo Tobiáš Gregor
Oliver Hollý Damián Šida
Marko Marschall Lukáš Šefranko
Gabriel Benčo Igor Šefranko
René Mlynarčík Martin Kendera

LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

Marek Klocháň Filip Prílepok
Štefan Hrabuša Rastislav Caban
Marek Omasta