Príprava k sviatosti birmovania 2022

Milí birmovanci.

֎ Náuka pre birmovancov, ktorí chodia na Základnú školu a na Strednú školu, bude v piatok 24. septembra 2021 o 19:00 h. v jednotlivých kostoloch (Ludrová; Liptovská Štiavnica; Štiavnička) – birmovanec tam kde býva.

Priniesť so sebou knihu (skriptum), ktoré dostali, poznámkový zošit a pero. Tiež sa bude nahlasovať téma referátu, ktorú si birmovanec vybral.

Prosím, aby na náuku (stretnutie) prišli všetci birmovanci.

֎ Prosím birmovancov, ktorí chodia na Základnú školu a na Strednú školu, aby si nezabudli rezervovať svoj čas pre „DUCHOVNÚ OBNOVU BIRMOVANCOV“ vo Važci:

Ak to proti pandemické opatrenia budú dovoľovať !!!!

֎ Termín : 08. až 10. október 2021 birmovanci Liptovská Štiavnica a časť Štiavnička

֎ TÉMY NA PRÍPRAVU REFERÁTU PRE BIRMOVANCOV

Birmovanec si vyberie jednú z tém na ktorú vypracuje referát.

1. Rodina – význam rodiny

2. Manželstvo, alebo voľné spolužitie muža a ženy

3. Rozvod a rozpad manželstva a vplyv na rodinu 

4. Úloha otca v rodine

5. Úloha matky v rodine

6. Predmanželská čistota

7. Význam Cirkvi v súčasnosti

8. Eutanázia

9. Potrat

10. Závislosť na alkohole a drogách

11. Peniaze a ich vplyv na charakter človeka

12. Nakupovanie v nedeľu

13. Život bez hriechu

14. Povery, horoskopy, ezoterika, veštenie a ich negatívny vplyv na človeka

15. Svetové náboženstvá – Kresťanstvo

16. Svetové náboženstvá – Islam

17. Svetové náboženstvá – Židovské náboženstvo

18. Svetové náboženstvá – Budhizmus a Hinduizmus

19. Sekty a ich vplyv

20. Potreba modlitby a duchovného života v dnešnom svete

21. Mariánske pútnické miesta na Slovensku

Referát vypracovať a ručne napísať minimálne na jeden list A4. K danej téme v závere vyjadriť svoj vlastný názor, prečo si danú tému vybral. Vypracovaný referát birmovanec odovzdá kňazovi (animátorovi) do konca novembra.