Ružencové bratstvo

pri farskom kostole Všetkých svätých v Ludrovej

Ružencové bratstvo (RB) tvorí spoločenstvo duchovne zjednotených veriacich s úmyslom prosiť a osobitne uctievať preblahoslavenú Pannu Máriu, Kráľovnú posvätného ruženca, prostredníctvom modlitby posvätného ruženca. Veriaci, ktorí sú členmi RB, sú pričlenení k Dominikánskej rodine.

                                        Výsady člena RB

Osobitná ochrana Ružencovej Panny Márie, spoluúčasť na duchových dobrách, modlitbách, sv. omšiach a plodoch apoštolátu členov dominikánskej rehole.

Členovia RB, na základe dekrétu  Apoštolskej Penitenciárie z 11. 01. 1969, za obvyklých podmienok môžu získať úplné odpustky v dňoch:

 1. Deň vstupu do bratstva
 2. Veľká Noc
 3. Obetovanie Pána – 2. februára
 4. Zvestovanie Pána – 25. marca
 5. Nanebovzatie Panny Márie – 15. auguta
 6. Ružencovej Panny Márie – 7. októbra
 7. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 8. Narodenie Pána – 25. decembra

RB Všetkých Svätých pri kostole Všetkých Svätých v Ludrovej sa skladá z členov:

 • živého ruženca
 • svätého ruženca
 • večného ruženca

Vo večnom ruženci   2 členovia si zvolili „čas bdenia“ raz mesačne

                                   1 členka si zvolila „čas bdenia“ raz ročne

Vo svätom ruženci je 22 veriacich, ktorí sa zaviazali pomodliť celý posvätný ruženec (tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) sa jeden týždeň.

Živý ruženec tvorí   7 úplných ruží (po 20 členov)

                                 1 neúplná ruža (18 členov)

                                 7 čestných členov

Veriaci, ktorý je v živom ruženci je povinný: 

                                 – modliť sa každý deň jeden desiatok posvätného ruženca

                                 – raz za mesiac, každú prvú nedeľu o 14 hod. zísť sa v kostole na            spoločnom stretnutí na modlitbe, po ktorej sa uskutoční výmena ružencových tajomstiev.

Ak je počas pobožnosti prítomný kňaz, modlitba posvätného ruženca sa spája s poklonou Najsvätejšej oltárnej sviatosti.

Členovia jednotlivých ruží sa modlia pred svätou omšou v nedele a prikázané sviatky (ak je sv. omša dopoludnia). Rozpis ruží s termínom modlitby je na nástenke v kostole.

Číslo Horliteľka ruže Patrón ruže
1 Mária Šindléryová Sv. Mária Goretti
2 Elena Slimáková Sv. Anna
3 Zuzana Kučerová Sv. Terézia z Lisieux
4 Magdaléna Kajanová Sv. František z Assisi
5 Mária Cibulková Sv. Ján Mária Vianney
6 Lucia Kajúchová Sv. Maximilián Mária Kolbe
7 Margita Badáňová Sv. Dominik
8 Anna Matláková Sv. Brigita Švédska

Finančnú komisiu nášho RB tvoria:

horliteľka RB (Magdaléna Kajanová)

Annastázia Cibulková (vedie účtovníctvo)

Milan Novák

Ondrej Bebjak

Pozývame každého, kto chce venovať denne 5 minút modlitbe desiatku posvätného ruženca a prvú nedeľu sa stretnúť pri spoločnej modlitbe.