Sviatosť Eucharistie

Informácie pre rodičov deti prvopríjmajúcich Príprava na prvé sväté prijímanie Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. … Čítať ďalej Sviatosť Eucharistie