Nedeľa Božieho milosrdenstva

V nedeľu 24.4.2022 bude o 15:00 h. vo farskom kostole v Ludrovej pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. V túto nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení a nábožnom uctení si obrazu Božieho milosrdenstva môžu veriaci získať úplne odpustky.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.