Spovedanie pred Veľkou Nocou 2023

V dekanáte Ružomberok sa pred veľkonočnými sviatkami medzi kňazmi dohodlo spovedanie a so vzájomnou výpomocou okolitých kňazov.

Povzbudzujeme všetkých veriacich našej farnosti, aby si našli čas a chuť zodpoedne sa pripraviť na svätú spoveď a rovnako aj vybrali dátum a miesto na očistenie svojej duše. Rátajte však aj s tým, že ak si necháte zmierenie na poslednú chvíľu, môžete sa stretnúť s únavou a nervozitou aj zo strany kňazov. Je preto lepšie využiť čas, ktprý sa určil pre tú ktorú farnosť, a teda pre našu farnosť v nedeľu 2.4.2023 od 16:00.

Ďakujem za pochopenie

Vincent Pollák, farský administrátor

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.