Kostoly a kaplnky

Farský kostol Všetkých svätých v Ludrovej

Konsekrácia 21. októbra 2000
Konsekroval oltár a kostol Všetkých Svätých v Ludrovej Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup

Filiálny kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
v Liptovskej Štiavnici

Konsekrácia 11. decembra 1999
Konsekroval kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Liptovskej Štiavnici Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup

Filiálny kostol Svätej rodiny v Štiavničke

Konsekrácia 31. mája 2003
Konsekroval oltár a kostol Svätej Rodiny v Štiavničke Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD., spišský pomocný biskup

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého na Kúte

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
v Liptovskej Štiavnici

Gotický kostol Všetkých Svätých na Kúte