Kostoly a kaplnky

Farský kostol Všetkých svätých v Ludrovej

Konsekrácia 21. októbra 2000
Konsekroval oltár a kostol Všetkých Svätých v Ludrovej Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup

Filiálny kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
v Liptovskej Štiavnici

Konsekrácia 11. decembra 1999
Konsekroval kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Liptovskej Štiavnici Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup

Filiálny kostol Svätej rodiny v Štiavničke

Konsekrácia 31. mája 2003
Konsekroval oltár a kostol Svätej Rodiny v Štiavničke Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD., spišský pomocný biskup

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého na Kúte

Novorománska kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Ludrovej – Kúte

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého je menšia historizujúca stavba s neorománskymi a neoklasicistickými prvkami a bola postavená v r. 1901 podľa plánu Jána Krónera na mieste staršej kaplnky z r. 1816. Je to malá sakrálna stavba so vstavanou vežou. Výmaľba interieru s výjavom smrti sv. Jána Nepomuckého od Jozefa Hanulu je z r. 1911. Pri kaplnke stála kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z konca 18. storočia, no v r. 2006 bola premiestnená do centra obce Ludrová.

Kaplnka sa nachádza na križovatke medzi Ludrovou, Liptovskou Štiavnicou a Štiavničkou pri potoku Ludrovianka na mieste zvanom Kút. Z centra Ružomberka je vzdialená asi 4 km. V blízkosti kaplnky sa nachádza aj vzácny rímskokatolícky gotický kostol Všetkých svätých.

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
v Liptovskej Štiavnici

Gotický kostol Všetkých Svätých na Kúte