Rehoľníci pochádzajúci z farnosti

Ludrová

Sestra Benícia Júlia Flochová (1897 – 1983)

Sestra Benícia, civilným menom Júlia Flochová sa narodila 30. marca 1897 v Ludrovej. Prvé sľuby v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta zložila 19. júla 1927 v Satu-Mare. Od roku 1927 až do roku 1948 pracovala v starobinci v Banskej Štiavnici ako kuchárka a neskôr ako ošetrovateľka. V rokoch 1948 – 1950 pracovala ako vedúca práčovne v sirotinci v Ružomberku. Od roku 1950 bola na dôchodku v nasledujúcich miestach: Rožňava (1950 – 1951), Slatinka (1951 – 1954), Hronský Beňadik (1954 – 1963), Slovenská Ľupča (1963 – 1969), Ružomberok (1969 – 1983). Zomrela 20. novembra 1983 v Ružomberku, kde je aj pochovaná.

Sestra Berchmana Gabriela Ilková (1926 – 1970)

Sestra Berchmana, civilným menom Gabriela Ilková sa narodila 27. júna 1926 v Ludrovej rodičom Jánovi a Apolónii, rodenej Novákovej. V roku 1942 vstúpila v Ružomberku do Kongregácie  Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok ako kandidátka. V roku 1946 začína noviciát a 22. augusta 1948 zložila prvé rehoľné sľuby v Rožňave. Ako učiteľka pôsobila v Pavlovciach nad Uhom a Tekovských Lužanoch. Pre svoju chorobu sa dlhší čas liečila doma v Ludrovej. Neskôr pracovala ako zdravotná sestra v Bytčici a v Slovenskej Ľupči. Pre pretrvávajúcu chrobu a zhoršenie zdravotného stavu opäť prichádza k príbuzným do svojej rodnej dediny Ludrová, kde žila skromne a utiahnuto ako dôchodkyňa. Potom odišla do kláštora v Pohorelskej Maši, kde 4. októbra 1970 zomrela. Pochovaná je na cintoríne v Ružomberku.


Sestra Hermana Jaroslava Matláková

Sestra Hermana, civilným menom Jaroslava Matláková, sa narodila sa v roku 1976 a v tom istom roku bola pokrstená vo farskom kostole Všetkých svätých v Ludrovej. Po maturite v roku 1994 vstúpila do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Má vyštudovanú katolícku teológiu V Banskej Bystrici-Badíne a Slovenský jazyk na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici.Pôsobila vo Vrícku, v Turčianskych Tepliciach, v Partizánskom, v Starej Ľubovni, v Košiciach – Šaci a v Pavlovciach nad Uhom.V roku 2014 počas Roku zasväteného života žila a pracovala v Bratislave ako hovorkyňa všetkých zasvätených na Slovensku. Pracovala v školstve a  v katolíckej charite ako kuchárka.Momentálne pracuje ako učiteľka na Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach. Pracuje ako redaktorka v časopise pre zasvätených Zasvätený život a v kultúrnospoločenskom časopise pre kňazov Verbum.Pre katolícku televíziu Lux moderuje reláciu Moja misia – magazín. Spolupracuje s celoslovenskými médiami, kde má pravidelne svoje stĺpčeky alebo príhovory.


Sestra Damiána Lucia Kajanová

Sestra Damiána, civilným menom Lucia Kajanová, sa narodila v roku 1978 v tom istom roku bola aj pokrstená v Ludrovej .  Po maturite na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline začala pracovať v Detskom domove v Ružomberku v práčovni. Neskôr pracovala ako vychovávateľka v školskom klube detí v Cirkevnej škole sv. Vincenta v Ružomberku. Popri tom v roku 1996 začala štúdium teológie v Spišskej Kapitule, ktoré prerušila na 2 roky počas noviciátu. Ukončila ho v roku 2003. Do Kongregácie školských sestier svätého Františka vstúpila 29. augusta 1998. O rok neskôr jej začal noviciát a potom 11. augusta 2001 v Okoličnom zložila dočasné sľuby. V rokoch 2001 – 2005 pracovala ako katechétka v Poprade a v rokoch 2005 – 2007 ako pomocný pedagóg v Bratislave. Doživotné sľuby zložila 11. augusta 2007 v Žiline. Potom pracovala štyri roky ako študijná referentka na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. V rokoch 2001 -2013 pôsobila ako katechétka v Prešove. Následne pracovala ako katechétka v Trstenej. Od roku 2017 pracuje ako riaditeľka Gymnázia svätého Františka v Žiline.

Návrat hore