Rok rodiny

LOGO

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti

Modlitba za 10. svetové stretnutie rodín 
Rím, 22. – 26. júna 2022 

Nebeský Otče
stojíme tu pred Tebou,
aby sme Ťa chválili a ďakovali Ti za veľký dar rodiny.

Prosíme Ťa za rodiny posvätené sviatosťou manželstva. 
Nech každý deň nanovo objavujú milosti, ktoré prijali
a nech ako malé domáce cirkvi
dokážu svedčiť o Tvojej prítomnosti
a láske, ktorou Kristus miluje Cirkev.

Prosíme Ťa za všetky rodiny, ktoré čelia ťažkostiam a utrpeniu 
kvôli chorobe alebo okolnostiam, ktoré len Ty poznáš.
Buď im oporou a daj im spoznať
cestu posväcovania, na ktorú ich voláš,
aby tak mohli zakúsiť Tvoje nekonečné milosrdenstvo 
a nachádzali nové spôsoby ako rásť v láske.

Prosíme Ťa za deti a mládež.
Nech sa stretnú s Tebou a radostne odpovedia na povolanie, ktoré pre nich pripravuješ. 
Prosíme za ich rodičov a starých rodičov.
Nech si uvedomia, že sú znamením Božieho otcovstva a materstva,
keď sa starajú o deti, ktorých telo a dušu im zveruješ,
ako aj cez skúsenosť bratstva,
ktorú môže rodina poskytnúť tomuto svetu.

Pane, daj, aby každá rodina
mohla prežívať svoje osobitné povolanie k svätosti v Cirkvi 
ako volanie zapojiť sa do evanjelizácie,
v službe života a pokoja,
v spoločenstve s kňazmi a každým životným stavom. 
Požehnaj Svetové stretnutie rodín v Ríme.
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, 
bratislavský arcibiskup metropolita 27. apríla 2021, Prot. č.: 146/2021.
 

Prvá videokatechéza venovaná rodinám

František Trstenský

19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa začal v Katolíckej cirkvi popri Roku sv. Jozefa ešte nový Osobitný rok rodiny. Potrvá do júna 2022, keď sa bude konať Svetové stretnutie rodín v Ríme. Rok rodiny nesie podnázov „Amoris laetitia“, čo v preklade znamená „Radosť lásky.“ Je to názov dokumentu (posynodálnej apoštolskej exhortácie), ktorý vydal pápež František presne pred piatimi rokmi. Svätý Otec si výslovne žiada, aby päť rokov po zverejnení sme tento dokument opäť vzali do ruky, starostlivo ho čítali a uvažovali o ňom. Tu nájdete slovenský text. Keďže má 9 kapitol, rozhodli sme sa, že v našej farnosti Kežmarok raz mesačne sa budeme venovať jednej kapitole. 

Ponúkame Vám tretiu VIDEOKATECHÉZU.

Návrat hore