Spoločenstvo mladých

Sme spoločenstvom mladých ľudí, ktorí chcú žiť život naplno. Snažíme sa nasledovať Ježiša Krista a chceme nechať naše srdcia premieňať na obraz jeho srdca, aby sme boli svetlom v tomto svete. Stretávame sa jedenkrát do týždňa, zväčša v pastoračnom centre v Štiavničke, aby sme sa navzájom podelili s tým, čo sme počas uplynulého týždňa prežili, čo nás povzbudilo, obohatilo alebo aj sklamalo. Uvedomujeme si, že mať dobrých priateľov je vzácna a dôležitá vec. Preto utužujeme svoje priateľstvá a snažíme sa rásť vo vzájomnej láske. Zažívame spolu veľa radosti. Sme si navzájom oporou. Neoddeliteľnou súčasťou našich stretiek je modlitba chvál. V nej predstupujeme pred Pána Boha so svojimi vďakami za všetko, čo nám dáva, chválime ho za to, aký je, prosíme ho za to, čo pokladáme za dôležité. Chceme žiť svoju vieru úprimne a spoločne sa posúvať vpred. Naše  spoločenstvo funguje pod záštitou ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže) a tiež Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze.

Ak máš túžbu pripojiť sa k nám a žiť radosť, lásku, jednotu a vieru spolu s nami, neváhaj kontaktovať vedúcu nášho spoločenstva – Gabrielu Klocháňovú. Skontaktovať sa s ňou môžeš cez email gklochanova@gmail.com.

Stretávame sa pravidelne počas školského roka v Štiavničke každú sobotu o 18:00 hodine.

Tešíme sa na Teba!

Návrat hore