Sviatosť Eucharistie

sviatosť eucharistie O SVIATOSTI EUCHARISTIE Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete. USTANOVENIE EUCHARISTICKEJ OBETY Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, … Čítať ďalej Sviatosť Eucharistie