AKTUALITY NAŠEJ FARNOSTI

Renovácia chlapčenských spŕch vo farskom domčeku

Chlapčenské sprchy vo farskom domčeku Keďže sa vplyvom vody a tepla poškodili chlapčenské sprchy vo...

1. Adventný týždeň – rorátne sväté omše

V adventnom období máme možnosť sláviť rorátne sväté omše pred úsvitom pri svetle sviec k úcte Panny...

Pozvánka na nácviky Jasličkovej pobožnosti pre deti

Všetky podstatné informácie nájdete na plagáte...

NAŠE KOSTOLY

FARSKÝ KOSTOL V LUDROVEJ

KOSTOL
VŠETKÝCH SVäTÝCH

FILIÁLKA LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

kostol
nepoškvrneného srdca panny márie

FILIÁLKA ŠTIAVNIČKA

KOSTOL
SVäTEJ RODINY

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A SVäTENíN

Návrat hore