AKTUALITY NAŠEJ FARNOSTI

Špeciálne detské stretko 12.4.2024

Pozývame všetky deti na stretko plné zábavy a jedla…Môžete sa tešiť na hry, športové aktivity...

Archeologický prieskum Farského kostola

Dnes, 4.4.2024, prebehol na omietke nášho farského kostola Všetkých svätých v Ludrovej archeologický...

Požehnanú Veľkú noc

Ježiš tu nie je, Ježiš žije! Spomeňte si, ako vám hovoril už v Galilei, že Syna človeka musia...

NAŠE KOSTOLY

FARSKÝ KOSTOL V LUDROVEJ

KOSTOL
VŠETKÝCH SVäTÝCH

FILIÁLKA LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

kostol
nepoškvrneného srdca panny márie

FILIÁLKA ŠTIAVNIČKA

KOSTOL
SVäTEJ RODINY

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A SVäTENíN

Návrat hore