sviatosť pomazania chorých

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 1499

„Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“ KKC 1499

UDELENIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav. Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
V NAŠEJ FARNOSTI

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme v našej farnosti individuálne na požiadanie alebo hromadne na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie.

Návrat hore