KŇAZI pochádzajúci z FARNOSTI

RODÁCI Z LUDROVEJ

Jozef Soós

*30.01.1815 v Ludrovej 
+ 22.01.1882 vo Váci

Za kňaza bol vysvätený 04. februára  1838 vo Váci.

História pôsobenia:
 • 1838 – 1841 kaplán 
 • 1841 – 1844 archivár biskupského úradu vo Váci
 • 1849 – 1851 sekretár biskupa vo Váci
 • 1851 – menovaný za radcu (sanctus consiliarus) a zároveň za vyučujúceho dogmatiku v kňazskom seminári vo Váci
 • 1853 – menovaný za vyšetrovateľa (synodus inquisitor)
 • 1855 – menovaný za guvernéra v seminári a v to istom roku ho kráľ menoval za katedrálneho kanonika
 • 1863 – menovaný za Csongrádskeho dekana
 • 1865 – menovaný za titulárneho opáta v Mogyoróde, zároveň sa stáva prodirektorom biskupského lýcea vo Váci
 • 1870 – menovaný za biskupského vikára a generálneho audítora (vicarius et causarum auditor generalis)
 • V roku 1875 ochorel a oslepol.
 • Zomrel 22. januára 1882 vo Váci, kde je aj pochovaný. Po jeho smrti sa v biskupskom liste píše: ” „Activitatis strenuae, quam eximiis animae suae dotibus sociabat,  a pluribus iam annis nervos succidit caligo oculorum, mira in Deum resignatione et fiducia per cum lata“.
 • Vojtech Novák

  *14.08.1886 v Ludrovej
  + bez evidencie

  Za kňaza bol vysvätený 31. mája 1910 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia:
 • kaplán v Kluknave; Letanovciach; Jablonke; Štiavniku
 • 18. 08.1914 vojenský duchovný
 • na dôchodku v Bratislave
 • Martin Mikulec

  * 09.11.1919 v Ludrovej
  + 14.12.2005 v Štiavničke

  Za kňaza bol vysvätený 13. júna 1943 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia:
 • 1943 kaplán v Letanovciach
 • 1946 kaplán v Spišskom Podhradí
 • 1947 kaplán v Smižanoch
 • 1947 kaplán v Spišskom Bystrom
 • 1947 kaplán v Poprade – Veľkej
 • 1953 administrátor v Dolnom Smokovci
 • 1953 – 1967 odsúdený, väznený a mimo pastorácie
 • 1967 kaplán v Dolnom Kubíne
 • 1967 administrátor v Hruštíne
 • 1972 administrátor v Liptovskom Trnovci
 • 1973 administrátor v Partizánskej Ľupči
 • 1996 dôchodca v Štiavničke
 • zomrel 14.12.2005 v Štiavničke a pochovaný je v Ludrovej
 • ThLic. Roland Gerát

  Za kňaza bol vysvätený 16. júna 2001 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia:
 • 01.07.2001 – 30.06.2005 kaplán v Spišskej Novej Vsi
 • 01.07.2005 – 30.06.2006 kaplán v Spišskej Kapitule
 • 01.07.2006 – 30.06.2009 administrátor v Liesku
 • 01.07.2009 – 01.07.2016 farár v Spišskom Hrušove
 • 01.07.2016 – farár v Hruštíne
 • RODÁCI Z LIPTOVSKEJ ŠTIAVNICE

  Karol Kasanický

  * 18.11.1806 v Liptovskej Štiavnici
  + 24.02.1872 v Pucove

  Za kňaza bol vysvätený 05. augusta 1831 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia:
 • kaplán v Podvilku,
 • kaplán v Hornej Zubrici, 
 • kaplán v Rabči, 
 • kaplán v Sedliackej Dubovej, 
 • kaplán v Kvačanoch, 
 • kaplán v Kluknave, 
 • kaplán v Spišskom Podhradí
 • 14.08.1859 farár v Pucove
 • zomrel 24.02.1872 v Pucove, kde je aj pochovaný
 • Jozef Pružinský

  * 24.03.1850 v Liptovskej Štiavnici
  + 27.03.1910 v Budapešti

  Za kňaza bol vysvätený 10. augusta 1873 vo Váci

  História pôsobenia:
 • gymnázium v Ružomberku
 • teologické štúdium vo Váci
 • 1873 kaplán v Nógrade a Szödöne
 • 1875 doktorandské štúdium vo Viedni
 • 1881 väzenský kaplán vo Váci
 • 1886 slávnostne udelenie doktorátu teológie v Budapešti
 • 1888 farár v Galgamácsi
 • 1896 farár v Gödölli
 • 1902 menovaný za titulárneho opáta Janoského
 • 1904 ochorel na vážnu nervovú chorobu a rezignoval na svoj úrad.
 • ako penzista žil v Budapešti
 • zomrel 27.03.1910 v Budapešti, kde je pravdepodobne aj pochovaný.
 • Jozef Podhorányi

  *11.01.1866 v Liptovskej Štiavnici
  + 13.08.1932 vo Váci

  Za kňaza bol vysvätený 01. júla 1888 vo Váci​

  História pôsobenia:
 • gymnázium v Ružomberku a vo Váci
 • teologické štúdium vo Váci
 • 1888 kaplán v Nézsáne a v Romháne
 • 1892 väzenský kaplán vo Váci
 • 1895 vicerektor seminára a dómsky kaplán
 • 1897 kaplán vo Váci – mesto a tiež riaditeľ spoločenstva Ježiša svätého dieťaťa
 • 1899 administrátor  a neskôr farár v Kosde
 • 1901 menovaný za kaplána jeho svätosti – monsignor
 • 1905 farár v Gödölli
 • 1911 menovaný za titulárneho opáta Heövizskeho
 • 1912 menovaný za kanonika custosa, zároveň malého prepošta a farára vo Váci – mesto
 • zomrel 13.08.1932 vo Váci, kde je aj pochovaný
 • Adolf Podhorányi

  * 2.11.1873 v Liptovskej Štiavnici
  + 13.07.1932 v Spišskej Novej Vsi

  Za kňaza bol vysvätený 10. augusta 1873 vo Váci

  História pôsobenia:
 • štúdium teológie vo Váci
 • od roku 1896  bol kaplánom v Romhányi; Rákoscsabe; Kosde; Hatvane; Tápiógyörgene; Kiskúnfélegyháze; Hódmezövásárhely; Újpesti; Zagyvarékasone; Czeglédene
 • 1910 farár v Tapioszentmartoni
 • 1913 farár a dekan Püspökhatvani
 • zomrel 13.07.1932 v Spišskej Novej Vsi a je pochovaný v Liptovskej Štiavnici
 • Jozef Slanicay

  *11.10.1885 v Liptovskej Štiavnici
  + 27.07.1971 v Trstenej

  Za kňaza bol vysvätený v roku 1910 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia:
 • kaplán v Hybe; Jablonke; Letanovciach; Sedliackej Dubovej; Liptovských Revúcach; Zubrohlave;
 • 01.07.1916 administrátor v Čimhovej
 • 14.11.1919 farár v Čimhovej
 • 25.01.1933 dekan trstenského dekanátu
 • 1965 dôchodca v Trstenej
 • zomrel 27.07.1971 v Trstenej a pochovaný je v Čimhovej
 • Anton Sviežený

  *23.01.1906 v Liptovskej Štiavnici
  + 03.11.1966 v Čeladiciach

  Za kňaza bol vysvätený 27. apríla 1930 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia
 • 1930 kaplán v Lokci
 • 1931 kaplán v Malužinej
 • 1932 kaplán v Hrabušiciach
 • 1934 administrátor v Dedinkách
 • 1936 vojenský duchovný v hodnosti nadporučíka v Komárne
 • 1938 vojenský duchovný v Prešove
 • 1943 vojenský duchovný v hodnosti majora v Pezinku
 • 1948 duchovný v Modrej; v Novom Meste nad Váhom; Banská Štiavnica;
 • 1949 administrátor v Banskej Belej
 • 1958 administrátor v Tekovských Nemciach
 • 1963 administrátor v Čeľadiciach
 • zomrel 03.11.1966 v Čeľadiciach, kde je aj pochovaný
 • Štefan Zvada

  *20.08.1904 v Liptovskej Štiavnici
  + 08.08.1975 v Malužinej

  Za kňaza bol vysvätený 08. júla 1931 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia:
 • kaplán v Lokci; Tvrdošíne;
 • 1934 administrátor v Mníšku nad Popradom
 • 1939 administrátor v Šuňave
 • 1940 administrátor v Liptovskom Ondreji
 • 1950 administrátor v Spišskom Štvrtku
 • 1960 administrátor v Malužinej
 • 1969 dôchodca v Liptovskej Štiavnici a v Malužinej
 • zomrel 08.08.1975 v Malužinej, kde je aj pochovaný
 • Jozef Debnár

  * 14.01.1916 v Liptovskej Štiavnici
  + 13.03.1991 v Ružomberku

  Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1940 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia
 • 1940 kaplán v Námestove
 • 1944 kaplán v Ružomberku
 • 1946 kaplán v Kežmarku
 • 1950 – 1953 vo väzení v Leopoldove, Ilave a Prahe
 • 1953 -1957 mimo pastorácie
 • 1957 administrátor v Liptovských Revúcach
 • 1968 administrátor v Ružomberku
 • 1970 dekan Liptovského dekanátu
 • 01.03.1991 na dôchodku v Ružomberku
 • zomrel 13.03.1991 v Ružomberku, kde je aj pochovaný
 • Anton Tholt

  * 18.05.1925 v Liptovskej Štiavnici
  +17.02.1978 v Liptovských Revúcach

  Za kňaza bol vysvätený 01. júla 1950 v Rožnave

  História pôsobenia:
 • 1950 administrátor v Nižnej Šuňave
 • 1950 – 1953 základná vojenská služba
 • 1954 kaplán v Trstenej
 • 1956 kaplán v Spišskej Novej Vsi
 • 1962 administrátor v Bijacovciach
 • 1971 administrátor v Liptovskom Trnovci
 • 1972 administrátor v Liptovských Revúcach
 • zomrel 17.02.1978 v Liptovských Revúcach a pochovaný je v Liptovskej Štiavnici
 • Mgr. Štefan Belko

  Za kňaza bol vysvätený 15. júna 2013 v Spišskej Kapitule

  História pôsobenia
 • 15.06.2013 – 05.07.2016 kaplán v Rakúsoch
 • 06.07.2016 – kaplán v Letanovciach
 • Návrat hore