Rímskokatolícka cirkev
farnosť Ludrová

FARÁR
Mgr. VINCENT POLLÁK

KAPLÁN
PaedDr. SAMUEL ŠTEFANIDES

Ludrová 303,
034 71 Ludrová

Tel.: 044/43 230 18
Mobil: 0904 316 339

fara.ludrova@gmail.com

SK62 0200 0000 0031 3520 6253

IČO

319 20 888

OR KÓD BANKOVÉHO ÚČTU
FARNOSTI LUDROVÁ

FARNOSŤ LUDROVÁ
LUDROVÁ 303, 034 71 LUDROVÁ

Návrat hore