AKTUALITY NAŠEJ FARNOSTI

Koncert folklórnej skupiny Lúčan

Na záver vianočného obdobia, teda na slávnosť Krstu Pána, privítala naša farnosť vo farskom kostole...

DOBRÁ NOVINA 2023

Koledníci Dobrej noviny si pripravili 26.12.2023 vianočné pásmo, ktoré zahrali vo všetkých kostoloch...

Vianočný koncert farníkov v Liptovskej Štiavnici

28.12.2023 o 17:00 sa uskutočnil vianočný koncert farnosti Ludrová v kostole Nepoškvrneného počatia...

NAŠE KOSTOLY

FARSKÝ KOSTOL V LUDROVEJ

KOSTOL
VŠETKÝCH SVäTÝCH

FILIÁLKA LIPTOVSKÁ ŠTIAVNICA

kostol
nepoškvrneného srdca panny márie

FILIÁLKA ŠTIAVNIČKA

KOSTOL
SVäTEJ RODINY

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A SVäTENíN

Návrat hore