hospodárska rada
farnosti ludrová

Voľby do farskej hospodárskej rady sa uskutočnili v nedeľu 18.6.2023, pričom platnosť dekrétu pre novú pastoračnú radu je 5 rokov. Preto títo zástupcovia sú zvolení pre obdobie 2023-2028. Farský administrátor Vincent Pollák okrem zvolených zástupcov hospodárskej rady, taktiež menoval členov farskej hospodárskej rady pre obce Ludrová, Liptovská Štiavnica a Štiavnička.

LUDROVÁ

VOLENÍ:

- Miroslav Mrva,

- Ondrej Bebjak, 

- Marián Krištofjak.

MENOVANÍ:

- Marián Stopiak, 

- Marek Košč.

L. ŠTIAVNICA

VOLENÍ:

- Miroslav Mušuta,

- Oto Ondrejka, 

- Katarína Kačalková.

MENOVANÍ:

- Dušan Lauko,  

- Jana Andrejčáková.

ŠTIAVNIČKA

VOLENÍ:

- Matúš Jánošík,

- Andrea Plávková,

- Milan Bachan.

MENOVANÍ:

- Martin Rázga,

-Miloš Stopiak.

Návrat hore