sviatosť zmierenia

KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 1422

“Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.” (KKC 1422)

USTANOVENIE SVIATOSTI POKÁNIA

Kristus ustanovil sviatosť pokánia pre všetkých hriešnych členov svojej Cirkvi, predovšetkým pre tých, ktorí po krste upadli do ťažkého hriechu, a tak stratili krstnú milosť a ranili ekleziálne spoločenstvo. Sviatosť pokánia im ponúka novú možnosť obrátiť sa a znovu získať milosť ospravodlivenia. Cirkevní Otcovia predstavujú túto sviatosť ako „druhú (záchrannú) dosku po stroskotaní, ktorým je strata milosti“.

VYSLUHOVANIE V NAŠEJ FARNOSTI

Sviatosť zmierenia vysluhujeme počas týždňa pol hodiny pred svätou omšou a v prvopiatkovom týždni hodinu pred svätou omšou.

Návrat hore