kňazi pôsobiaci vo farnosti

Mgr. Vincent Pollák

FARSKÝ ADMINISTRÁTOR

- Za kňaza bol vysvätený 12. augusta 2006 v Spišskej Kapitule

- Novokňaz v Starej Ľubovni do 15.07.2007

- Kaplán v Kežmarku do 08.07.2008

- Kaplán vo Svite do 01.07.2012

- Kaplán v Liptovskej Lužnej do 04.07.2014

- Kaplán v Lendaku do 01.07.2017

- Kaplán pre pastoráciu rómov vo Veľkej Lomnici do 01.07.2020

- Kaplán v Kline do 04.07.2022

- Farský administrátor v Ludrovej od 04.07.2022

PeadDr. Samuel Štefanides

KAPLÁN

- Za kňaza bol vysvätený 18.6.2016 v Spišskej Kapitule

- 2016-2018: kaplán v Levoči

- 2018-2019: kaplán v Spišskej Teplici

- 2019-2022: Žakovce

- Od 1.11.2022 kaplán v Ludrovej.

Návrat hore