SVäTÉ OMŠE

Štiavnička

utorok

18:00

detská

Štvrtok

18:00

sobota

17:30

nedeľa

10:30

DETSKÉ SVÄTÉ OMŠE SÚ POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA. POČAS LETA JE SV. OMŠA BEZ KATECHÉZY PRE DETI.

ZMENA MÔŽE NASTAŤ V PRÍPADE POHREBNEJ SVÄTEJ OMŠE ALEBO INÝCH OKOLNOSTÍ.

ČASY SVÄTÝCH OMŠÍ SA POČAS PRIKÁZANÝCH SVIATKOV v týždni alebo na prvé piatky MÔŽU LÍŠIŤ.

akékoľvek zmeny sledujte vo farských oznamoch

Návrat hore