Požehnanú Veľkú noc

Ježiš tu nie je, Ježiš žije! Spomeňte si, ako vám hovoril už v Galilei,

že Syna človeka musia odovzdať do rúk zlých ľudí, že ho ukrižujú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych.

Lukáš 24:6-7

Návrat hore