Prvé sväté prijímanie 2023

V nedeľu 21. 5. 2023 sa tešila celá naša farnosť z nových ľudí naplnených Eucharistiou. 26 tretiakov prijalo po prvýkrát sväté prijímanie a prežili veľkú radosť. Aj svätá omša a kázeň boli prispôsobené slávnosti. Pekné a povzbudivé hodnotenie prišlo aj od rodičov aj od starkých. Nech vytrvajú v Božej milosti.

Návrat hore