Požehnanie kríža na Čerenách

V nedeľu 29.10.2023 o 11:30 na miestnom kopci Čerená sme spolu požehnali kríž za vďačnosť a väčšiu úctu k našim krížom. Celé dielo svojou snahou zastrešil pán Matúš Mrva z Liptovskej Štiavnice, ale k dielu prispelo aj množstvo ďalších ochotných dobrodincov od vlastníkov pozemku až po technické zabezpečenie. Nech nám tento kríž pripomína naše zasvätenie sa Bohu a tiež našu snahu vytrvať pri nesení svojich krížov.

Návrat hore