Koncert folklórnej skupiny Lúčan

Na záver vianočného obdobia, teda na slávnosť Krstu Pána, privítala naša farnosť vo farskom kostole Všetkých svätých v Ludrovej folklórny súbor Lúčan z neďalekých Lúčok. Svojimi spevmi a programom oživili tajomstvo Vianoc. Na fujare zahral náš rodák Jožko Večerek. Ďakujeme.

Návrat hore