Archeologický prieskum Farského kostola v Ludrovej

Dnes, 4.4.2024, prebehol na omietke nášho farského kostola Všetkých svätých v Ludrovej archeologický prieskum. Pamiatkár z komory pamiatkárov, pán Rudolf Boroš, za asistencie plošiny pána Littvu, prekontroloval priečelie kostola od ciferníka hodín na veži až po zamurované okná nad vchodom do kostola celú omietku. Výsledky spracuje do štúdie, podľa ktorej môžeme dať pripraviť projekt na opravu fasády kostola. Spolupráca bola príjemná a debata hodnotná. Žiaľ, na predpokladaných miestach fasádnej maľby dvoch apoštolov sa nenašli ucelené vzorky iba fragmenty maličkých častí. No zaujímavosťou je, že v omietke sú stopy po šrapneloch z výbušnín. Výsledky prieskumu budú odovzdané farskému úradu v Ludrovej a pamiatkovému úradu v Žiline.

Návrat hore