KŇAZI PôSOBIACI VO FARNOSTI

Mgr. Vincent Pollák

FARSKÝ ADMINISTRÁTOR
 • Na kňaza bol vysvätený 12. augusta 2006 v Spišskej Kapitule
 • Novokňaz v Starej Ľubovni do 15.07.2007
 • Kaplán v Kežmarku do 08.07.2008
 • Kaplán vo Svite do 01.07.2012
 • Kaplán v Liptovskej Lužnej do 04.07.2014
 • Kaplán v Lendaku do 01.07.2017
 • Kaplán pre pastoráciu rómov vo Veľkej Lomnici do 01.07.2020
 • Kaplán v Kline do 04.07.2022
 • Farský administrátor v Ludrovej od 04.07.2022

PeadDr. Samuel Štefanides

KAPLÁN
 • Za kňaza bol vysvätený 18.6.2016 v Spišskej Kapitule
 • 2016-2018: kaplán v Levoči
 • 2018-2019: kaplán v Spišskej Teplici
 • 2019-2022: Žakovce
 • Od 1.11.2022 kaplán v Ludrovej.
Návrat hore