VÝSLEDKY VOLIEB DO FARSKEJ HOSPODÁRSKEJ RADY

Po voľbách do hospodárskej rady farnosti sa dnes 25.6.2023 pri svätých omšiach ujali svojho úradu všetci volení aj menovaní členovia. Pri sv. omši v každej obci zvlášť predstúpili členovia po homílii, zložili sľub vernosti a podpísali dekréty na najbližších päť rokov pôsobenia. Na slávnostnom prvom zasadaní novozvolenej hospodárskej rady sa zoznámili členovia, určili sa zapisovatelia a tajomníci. Po krátkej chvíľke sa stretnutie skončilo. Hospodárskej rade prajeme trpezlivosť a silu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do volieb Hospodárskej rady farnosti.

Zoznam novej hospodárskej rady: https://farnostludrova.sk/hospodarska-rada/

Fotky z odovzdávania dekrétov: FOTOALBUM ODOVZDÁVANIA DEKRÉTOV

Návrat hore