Voľby do Hospodárskej rady

Od dnešného dňa 15.6.2023 je možné v každom kostole hlasovať za členov hospodárskej rady farnosti. Za každú obec sú volení zástupcovia. Na hlasovacom lístku sú informácie a mená nominovaných kandidátov. Krúžkujú sa maximálne dvaja kandidáti a hlasuje sa výlučne v kostole, kde je urna a hlasovacie lístky.

Hlasovanie bude ukončené v nedeľu 18.6.2023.

Ďakujeme, že sa zapojíte do hlasovania.

Návrat hore