František Trstenský, nový biskup spišskej diécezy

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním dp. prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku.

Biskupská vysviacka nového spišského diecézneho biskupa Mons. Františka
Trstenského bude v sobotu 21.10.2023 o 10:00 na Spišskej Kapitule. Ak má niekto záujem zúčastniť
sa osobne konsekrácie, nech sa prihlási v sakristii, aby sme vedeli zorganizovať autobus. Zároveň
však odporúčame pre komfortnejšie pozeranie a lepší vizuálny zážitok sledovať túto slávnosť
prostredníctvom televíznych obrazoviek.

Návrat hore