Poďakovanie za úrodu

V nedeľu 1.10.2023 sme ďakovali Pánu Bohu za úrodu v našich kostoloch počas svätých omší. Pán farár Pollák pripomenul ľuďom, že to o čo sme prosili v máji pri slávnosti sv. Jána Nepomuckého v našej kaplnke na Kúte, kde boli požehnané polia, pri dnešných svätých omšiach ďakujeme.

Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli svoju úrodu a pripravili výzdobu.

Návrat hore