Slávnostná svätá omša cez Mitrove dni

V sobotu 30. 9.2023 sme slúžili ďakovnú svätú omšu pri príležitosti Mitrových dní v Ludrovej.

Ide o slávnosť spojenú s tradíciou ovčiarstva a chovom oviec nielen v Ludrovej, ale aj v celom Liptove.

Návrat hore