Prvá fáza úpravy nájazdu pred farou

Pri dnešnej brigáde 7. 10. 2023 na nájazde do farského dvora sa podarilo vytrhať skaly zo zeme a pripraviť požadovanú hĺbku výkopu pre kladenie zatrávňovačov. Za pomoci techniky bol navezený makadam a pred garážou bol aj utlačený. Ďalšie práce sú plánované navezením ďalšieho množstva makadamu a k ceste potrebujeme zasadiť obrubníky. Ďakujem za brigádnikov a pomoc.

Zvyšné fotky z brigády nájdete: TU

Návrat hore