2. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ – RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE

V adventnom období máme možnosť sláviť rorátne sväté omše pred úsvitom pri svetle sviec k úcte Panny Márie. V našej farnosti budeme tieto sväté omše sláviť o 6:00 ráno podľa rozpisu. Po rorátnej svätej omši bude agapé pred kostolom.

Návrat hore