Dobrá novina v našej farnosti

Milí farníci, chceme vám oznámiť malú ZMENU ohľadom koledovania Dobrej noviny.

Návrat hore