Nezaradené

Renovácia chlapčenských spŕch vo farskom domčeku

Chlapčenské sprchy vo farskom domčeku Keďže sa vplyvom vody a tepla poškodili chlapčenské sprchy vo farskom domčeku, rozhodlo sa, že od septembra uzavrieme domček pre ubytovanie a stretká a pustíme sa do rekonštrukcie. Vďaka členom hospodárskej rady sa podarilo očistiť staré steny a pripraviť priestor pre nový vzhľad. Sprchy boli dokončené v prvej polovici mesiaca…

Renovácia chlapčenských spŕch vo farskom domčeku Read More »

3. Mládežnícka víkendovka v Dolnom Kubíne

Podarila sa ďalšia víkendovka (16-18.11.2023) s mládežou aj napriek nepriaznivému počasiu a malému počtu. Boli sme ubytovaní v Dolnom Kubíne pri sestričkách saleziánkach v ich pastoračnom centre Laura. Počasie na poslednú chvíľu odradilo mnohých prihlásených, tak sme sa nakoniec zišli siedmi. Vo štvrtok po večernej sv. omši v Štiavničke sme pokojne vošli do veľkého auta

3. Mládežnícka víkendovka v Dolnom Kubíne Read More »

FARSKÝ TÁBOR 2023: Fotoalbum so spomienkami na farský tábor

SPOMIENKY NA FARSKÝ TÁBOR BOJNIČKY, 23.-29.7.2023 Farský tábor a potáborová víkendovka je za nami. Síce (po)táborové aktivity sme ukončili, ale pre deti je tu stále možnosť stretávať sa na detských stretkách, ktoré spájajú (aj) táborové priateľstvá s každotýždenným stretávaním sa. S deťmi sme si na potáborovej víkendovke pozreli fotky a zaspomínali si na tieto krásne

FARSKÝ TÁBOR 2023: Fotoalbum so spomienkami na farský tábor Read More »

Ludrová: Odpustová slávnosť Všetkých svätých

1.11.2023 na sviatok Všetkých svätých naša farnosť oslavovala patrocínium farského chrámu, teda zasvätenie práve Všetkým svätým, pričom sa konala odpustová slávnosť. Slávnostným kazateľom a koncelebrantom bol znalec ikon a kňaz žilinskej diecézy Ivan Moďoroši, ktorý povzbudil veriacich svojím príhovorom, kde pripomenul, že pravou krásou, ktorá môže spasiť svet je Svätosť. Svätú omšu sprevádzali slávnostné piesne

Ludrová: Odpustová slávnosť Všetkých svätých Read More »

Akadémia o ikone Všetkých svätých pred odpustovou slávnosťou

V predvečer slávnosti Všetkých svätých sa konala akadémia s hudbou a hovoreným slovom. Znalec ikon a kňaz žilinskej diecézy Ivan Moďoroši popísal a v katechéze predstavil ikonu Všetkých svätých zo 17. stor. z Grécka. Ponúkol veľa myšlienok na zamyslenie a jeho pútavý prejav vtiahol obecenstvo k uvažovaniu. Hrou na gitaru zas sprostredkoval umelecký zážitok pán

Akadémia o ikone Všetkých svätých pred odpustovou slávnosťou Read More »

Požehnanie kríža na Čerenách

V nedeľu 29.10.2023 o 11:30 na miestnom kopci Čerená sme spolu požehnali kríž za vďačnosť a väčšiu úctu k našim krížom. Celé dielo svojou snahou zastrešil pán Matúš Mrva z Liptovskej Štiavnice, ale k dielu prispelo aj množstvo ďalších ochotných dobrodincov od vlastníkov pozemku až po technické zabezpečenie. Nech nám tento kríž pripomína naše zasvätenie

Požehnanie kríža na Čerenách Read More »

30.10.2023 – Pozvánka na katechézu o ikone Všetkých svätých

MIESTO: Farský kostol Všetkých svätých v Ludrovej, KEDY? : 31.10.2023, ČAS: 18:00 Pred sviatkom Všetkých svätých, a teda pred odpustovou slávnosťou našej farnosti, sa uskutoční akadémia s katechézou a vysvetlením ikony Všetkých svätých zo súkromnej zbierky historických ikon v Žiline. Prednášajúci bude katolícky kňaz pôsobiaci ako správca Centra univerzitnej pastorácie na Lekárskej fakulte UK v

30.10.2023 – Pozvánka na katechézu o ikone Všetkých svätých Read More »

Návrat hore