Nezaradené

Potáborová víkendovka (20.-22.10.2023)

POTÁBOROVÁ VÍKENDOVKA (20.-22.10.2023) . Väčšina detí, ktorá sa zúčastnila farského tábora si obnovila spomienky na potáborovej víkendovke . Aktivity boli zamerané na spomienky z tábora, pričom sme si oba večery pustili fotky a spoločne sa zasmiali (a zamaškrtili) . Deti pri tvorivých dielňach vytvorili pre rodičov darček a poďakovali im za to, že im umožnili…

Potáborová víkendovka (20.-22.10.2023) Read More »

Prvá fáza úpravy nájazdu pred farou

Pri dnešnej brigáde 7. 10. 2023 na nájazde do farského dvora sa podarilo vytrhať skaly zo zeme a pripraviť požadovanú hĺbku výkopu pre kladenie zatrávňovačov. Za pomoci techniky bol navezený makadam a pred garážou bol aj utlačený. Ďalšie práce sú plánované navezením ďalšieho množstva makadamu a k ceste potrebujeme zasadiť obrubníky. Ďakujem za brigádnikov a

Prvá fáza úpravy nájazdu pred farou Read More »

Poďakovanie za úrodu

V nedeľu 1.10.2023 sme ďakovali Pánu Bohu za úrodu v našich kostoloch počas svätých omší. Pán farár Pollák pripomenul ľuďom, že to o čo sme prosili v máji pri slávnosti sv. Jána Nepomuckého v našej kaplnke na Kúte, kde boli požehnané polia, pri dnešných svätých omšiach ďakujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli svoju úrodu a pripravili

Poďakovanie za úrodu Read More »

Duchovná kytica za Mons. Františka Trstenského

Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zo Spišskej diecézy, ale aj z iných diecéz, zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského.Po takmer troch rokoch modlitieb chceme takto Pánu Bohu poďakovať za dar nového biskupa a už teraz ho sprevádzať modlitbami a obetami.V rámci mesačnej duchovnej prípravy vás pozývame

Duchovná kytica za Mons. Františka Trstenského Read More »

Návrat hore