Liturgický kalendár

Priame prenosy svätej omše z farského kostola v Ludrovej

Pondelok 30. marca od 17:00

Streda 01. apríla od 17:00

Piatok 03. apríla od 17:00

Nedeľa 05. apríla od 9:30

Na sledovanie stačí kliknúť a otvorí sa nové okno, na ktorom bude vysielaný priamy prenos. Nie je potrebné sa prihlasovať cez Facebook. Link bude aktívny od uvedeného začiatku živého prenosu

Plnomocné odpustky v mimoriadnej situácii pandémie

Pri splnení obvyklých podmienok: modlitba na úmysel Svätého Otca a akonáhle to bude možné svätá spoveď a sväté prijímanie
a) veriaci trpiaci koronavírusom, ktorí sú v karanténe v nemocnici alebo doma,  zdravotníci, členovia rodiny a všetci, ktorí sa starajú o chorých na koronavírus:
ak sa prostredníctvom médií zjednotí so slávením sv. omše alebo sa pomodlí ruženec alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť alebo Verím v Boha, Otče náš a povie zbožnú prosbu k Panne Márii.
b) každý veriaci ak vykoná niektorý z nasledujúcich skutkov:
návšteva – adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítanie zo Svätého Písma pol hodiny ruženec alebo krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu a zároveň bude úpenlivo vyprosovať od Všemohúceho Boha koniec epidémie, úľavu pre tých, ktorí sú postihnutí a večnú spásu tým, ktorých si Pán povolal.
c) chorí, keď nemôžu prijať sviatosť pomazania chorých a viatika, a zomierajú:
ak sú náležite disponovaní a počas svojho života sa modlili na dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť a uctiť si kríž splnenie obvyklých troch podmienok v tomto prípade nahrádza Cirkev.

Priame prenosy svätej omše v TV LUX

Ako sa doma správať počas sledovania priameho prenosu svätej omše vo svojich domoch

Svätý Rochus, ochranca pred epidémiami

Duchovné prijímanie