Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2022

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-19.png

Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: “Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.”   – Mt 9,35-38

Svätý pápež Pavol VI. počas Druhého vatikánskeho koncilu v roku 1964 zaviedol Svetový deň modlitieb za duchovné povolania, ktorý sa každoročne slávi na 4. veľkonočnú nedeľu. Tejto nedeli predchádza týždeň intenzívnych modlitieb za nové duchovné povolania pre Cirkev. Všetci veriaci sú pozvaní modliť sa za nové rehoľné a kňazské povolania.

V tomto roku je to týždeň od 2. do 8. mája 2022. Prosme Dobrého Pastiera spolu aj so sv. Jozefom, aby si aj z našej farnosti, prípadne aj z našej rodiny alebo spoločenstva, vybral mladých ľudí, ktorí by sa mu zasvätili v kňazskom alebo rehoľnom povolaní.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2022

Misijná púť detí

Odchod autobusu na Misijnú púť detí na mariánsku horu v Levoči bude v sobotu 14.5.2022 o 7:00 ráno, od obecného úradu v Ludrovej. Následne bude pokračovať do Liptovskej Štiavnice (nástup pred kostolom) a do Štiavničky (nástup pred kostolom).

Na púť je možné sa prihlásiť prostredníctvom telefónu (nie sms): 0904 316 339, mailom: fara.ludrova@gmail.com alebo prostredníctvom správy FB stránke: https://www.facebook.com/FarnostLudrova/?ref=pages_you_manage

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Misijná púť detí

Nedeľa Božieho milosrdenstva

V nedeľu 24.4.2022 bude o 15:00 h. vo farskom kostole v Ludrovej pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. V túto nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení a nábožnom uctení si obrazu Božieho milosrdenstva môžu veriaci získať úplne odpustky.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Nedeľa Božieho milosrdenstva

Púť farnosti

V dňoch 11.07. až 18.07.2022 vás pozývame na púť do Medžugoria. Potrebné údaje (meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a telefonický kontakt).

Cena je 210 eur. Na púť je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 30. mája 2022 (u p. kaplána)

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Púť farnosti