Liturgický kalendár

Podávanie svätého prijímania na ruku

AKO SPRÁVNE PRIJÍMAŤ NA RUKU POČAS PANDÉMIE? Mnohí sme už takto prijímali, ale robíme to správne a s úctou? Ďakujeme TV LUX za toto video <3

Uverejnil používateľ Medžugorie Pondelok 1. júna 2020

Hygienické usmernenia špecifikované pre našu farnosť platné od 03. júna 2020

  • Službu, ktorá bude dohliadať na dodržiavanie pravidiel, budú vykonávať poverené osoby, prosím rešpektujte ich!!!
  • V nedeľu si veriaci sadnú na konkrétne miesto, ktorého číslo bude na lístočku, ktorý dostanú pri príchode do kostola. Do kostola vchádzame len cez hlavný vchod. V nedeľu si nemôžeme vyberať miesto sedenia, miesto  vám určí služba pri vchode. V týždni si veriaci môžu sadnúť na ktorékoľvek označené miesto.
  • V kostole sú vyhradené  miesta v laviciach, do ktorých si veriaci môžu sadnúť. Pokiaľ príde viac členov spoločnej domácnosti, môžu si do jednej lavice sadnúť vedľa seba maximálne dvaja členovia jednej domácnosti.
  • Príchod na bohoslužbu odporúčame aspoň 15 minút pred začiatkom svätej omše. Vynechávame  všetky súkromné modlitby po skončení svätej omše. Kostol opúšťame postupne, aby sa nehromadilo pri východe veľa ľudí, zvlášť v nedeľu, aby mohli na ďalšiu svätú omšu prísť ďalší veriaci.
  • Sväté prijímanie sa bude podávať na ruku. Veriaci vystrie pred seba ruky, kňaz mu položí Eucharistiu na ruku. Veriaci urobí krok vpravo a prijme eucharistiu. Kňaz pôjde rozdávať sväté prijímanie najprv tým, čo budú stáť pred kostolom a potom tým, ktorí budú v kostole.
  • Pre deti platia tie isté pravidlá ako pre všetkých.  Menšie deti môžu sedieť s rodičom  alebo starším súrodencom na označenom mieste, maximálne dve osoby z  jednej domácnosti. Krížiky pre deti vynechávame.
  • Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná – čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.
  • Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších. Svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia, poprípade prednostne využijú v nedeľu svätú omšu o 8:00 v Ludrovej a Liptovskej Štiavnici a o 9:30 v Štiavničke  , ktorá je vyhradená práve pre nich.
  • Pre ostatných je vyhradená  nedeľná svätá omša o 9:30 v Ludrovej, o 11:00 v Liptovskej Štiavnici a Štiavničke.
  • V týždni budú sväté omše podľa zvyčajného rozpisu.

Diecézna škola viery

Každý účastník, ktorý absolvoval aspoň tri stretnutia Diecéznej školy viery pred vypuknutím pandémie a pozrel si posledné dve prednášky online, si môže vyzdvihnúť certifikát o absolvovaní druhého ročníka Diecéznej školy viery na svojom farskom úrade. Pre našich veriacich z farnosti Ludrová vystavíme certifikát na farskom úrade v Ludrovej.

Plnomocné odpustky v mimoriadnej situácii pandémie

Pri splnení obvyklých podmienok: modlitba na úmysel Svätého Otca a akonáhle to bude možné svätá spoveď a sväté prijímanie
a) veriaci trpiaci koronavírusom, ktorí sú v karanténe v nemocnici alebo doma,  zdravotníci, členovia rodiny a všetci, ktorí sa starajú o chorých na koronavírus:
ak sa prostredníctvom médií zjednotí so slávením sv. omše alebo sa pomodlí ruženec alebo krížovú cestu alebo inú pobožnosť alebo Verím v Boha, Otče náš a povie zbožnú prosbu k Panne Márii.
b) každý veriaci ak vykoná niektorý z nasledujúcich skutkov:
návšteva – adorácia Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej čítanie zo Svätého Písma pol hodiny ruženec alebo krížová cesta alebo korunka k Božiemu milosrdenstvu a zároveň bude úpenlivo vyprosovať od Všemohúceho Boha koniec epidémie, úľavu pre tých, ktorí sú postihnutí a večnú spásu tým, ktorých si Pán povolal.
c) chorí, keď nemôžu prijať sviatosť pomazania chorých a viatika, a zomierajú:
ak sú náležite disponovaní a počas svojho života sa modlili na dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť a uctiť si kríž splnenie obvyklých troch podmienok v tomto prípade nahrádza Cirkev.

Priame prenosy svätej omše v TV LUX

Ako sa doma správať počas sledovania priameho prenosu svätej omše vo svojich domoch

Svätí ochrancovia pred epidémiami

Svätá Korona

Sv. Korona, mučeníčka

V súčasných podmienkach šírenia koronavírusu po celom svete je potrebné pripomenúť si postavu mučeníčky z prvých storočí kresťanstva – sv. Koronu, krorá bola uctievaná dlhý čas ako patrónka a ochrana pred epidémiami. Aj keď kedysi patrila k obľúbeným svätým, o jej živote a pôvode vieme veľmi málo.

Tieto zvyškové údaje ukazujú, že ako veľmi mladá sa stala manželkou Viktora – rímskeho vojaka zo Sieny. Sám Viktor bol kresťanom, ktorý sa počas prenasledovania Kristových nasledovníkov v Rímskej ríši nechcel vzdať svojej viery, za čo bol popravený sťatím. Samotný veliteľ bol prekvapený múdrosťou mladého vojaka. Mladá vdova tiež zomrela ako mučeníčka počas prenasledovania cisára Antonia Piu alebo Diokleciána. Podľa etiópskeho posolstva boli obaja členmi ranej kresťanskej komunity. Mladá dievčina bola popravená rotrhnutím medzi dvomi palmami. Jej telo bolo priviazané doprostred dvoch pevne zohnutých paliem. Po ich uvoľnení jej telo bolo obrovskou silou roztrhnuté. Tento výnimočne krutý spôsob popravy v panovníkovi podmienila odpoveď dievčiny, ktorá odmietla obetovať pohanským modlám. “Dali mi meno Korona a ty chceš, aby som bola pozbavená svojej koruny?”
Uctievanie sv. Korony, podobne ako koronavírus prítomný v rôznych krajinách po celom svete, „prekročilo hranice“. Legenda o tejto mučenici z neskorého staroveku je známa v Ázii, Afrike i Európe.
Prvá „začínajúca“ grécka legenda Viktora a Korony umiestňuje ich mučeníctvo do Damašku, neskôr sa však opakovala v rôznych variantách. Preto sa vedľa dnešného hlavného mesta Sýrie uvádza ako miesto úmrtia Antiochia na juhu dnešného Turecka, Alexandria v Egypte, Sicília a Marseille. Grécka, latinská a etiópska cirkev uctieva svätú Koronu.
Z Blízkeho východu sa legenda o nej dostala do Talianska najneskôr v šiestom storočí. Pozostatky oboch manželov sa nachádzajú v Castelfidarde na pobreží Jadranského mora neďaleko mesta Ancona. Už v tomto období bol postavený kostol, ktorý sa im zasvätil a už vtedy (v VI. st.) sa sv. Korona ukázala ako príklad vernosti viere. V roku 997 priniesol cisár Otto III. jej relikvie do Aachenu a v 14. storočí ich priniesol cisár Karol IV. do Prahy do Chrámu sv. Víta.

Patrónka pred epidémiou
Z tohto obdobia pochádzajú aj prvé dôkazy o uctievaní tejto svätice v Bavorsku, Českej republike a Dolnom Rakúsku. Tam a v niektorých ďalších oblastiach sveta. Korona je uctievaná ako patrónka, ktorá chráni nielen pred epidémiami a nepriaznivým počasím, ale je aj ako symbol vytrvalosti vo viere.

Tradície zahŕňajú napríklad zvyk v Dolnom Rakúsku a to každoročné púte sv. Korony. V roku 1504 v malom mestečku St. Corona am Wechsel bola nájdená v dutom kmeni lipového stromu malá soška sv. Korony a tak na pamiatku tejto udalosti tam bola postavená kaplnka. Kult tejto svätice je známy aj v iných častiach Rakúska, tiež vo Viedni, kde je lekáreň sv. Korony. Pri tejto príležitosti rakúske médiá poukazujú na to, že skutočnosť, že mince razené rakúskou mincovňou v rokoch 1892-1924 sa nazývali „korunami“ na pamiatku svätice, by sa mala vysvetliť skutočnosťou, že sv. Korona je tiež patrónkou dobrej investície, lovcov pokladov a hráčov lotérií.

Katolícka cirkev spomína na sv. Koronu 14. mája.

zdroj: https://modlitba.sk/?p=15857

Svätá Rozália

Sv. Rozália

Sviatok: 4. september

* okolo 1100 Sicília, Taliansko
† okolo 1160 na vrchu Monte Pellegrino pri Palerme, Sicília, Taliansko

Význam mena: rosa – ruža a lilium – ľalia (lat.)

Atribúty: lebka, jaskyňa, ruže

Viac informácii o svätej Rozálii nájdete na tomto odkaze:

Duchovné prijímanie