Liturgický kalendár

Duchovné slovo

Ako nasledovať Krista

Božský staviteľ, aby pripravil kamene, ktorými by postavil večnú budovu, chce to urobiť ustavičnými údermi spásonosného kladiva a starostlivým leštením, ako to najnežnejšia naša matka, svätá katolícka Cirkev spieva v hymne v ofíciu posviacky chrámu.1 A tak je to naozaj.

Každá duša určená na večnú slávu sa veľmi dobre môže definovať ako kameň určený na postavenie večnej budovy. Staviteľ, ktorý chce postaviť budovu, musí kamene na jej postavenie čo najlepšie vyleštiť. To dosiahne údermi kladiva a brúsu. Rovnako sa aj nebeský Otec správa voči vyvoleným dušiam, ktoré sú od večnosti určené s jeho najsvätejšou múdrosťou a prozreteľnosťou na postavenie večnej budovy.

Duša teda na kraľovanie s Kristom vo večnej sláve musí sa vyleštiť údermi kladiva a brúsu, ktoré používa nebeský staviteľ, aby kamene, čiže vyvolené duše ukázal. Ktoré sú teda údery kladivom a brúsom? Tiene, sestra moja, strachy, pokušenia, smútok ducha a duchovné obavy, vyplývajúce z nejakej choroby a ťažkosti tela.

Vzdávajte teda vďaky nekonečnej dobrote večného Otca, ktorý tak vedie vašu dušu určenú na spásu. Prečo sa nechváliť z toho láskavého dobra vo všetkých jeho častiach? Otvorte srdce tomuto nebeskému lekárovi a odovzdajte sa plní viery jeho presvätému náručiu: veď on vás ako vyvolených vedie, aby ste zblízka nasledovali Ježiša na vŕšku Kalvárie. S radosťou a so starostlivým hnutím ducha pozorujem, ako sa vo vás milosť bude prejavovať.

Sotva pochybujete, že všetko, čo stretne vaše duše, Pán zariadil. Preto sa nebojte, že by ste vbehli do zla alebo neprávosti voči Bohu. Nech vám stačí vedieť, aby ste v celom vašom živote nikdy neurazili Pána, ktorého treba vždy viac oslavovať.

Ak sa tu predobrý Ženích vašej duše skrýva, robí to nie preto, ako sa domnievate, že chce trestať vašu spreneveru, ale že ešte viac skúša vašu vernosť a stálosť a očisťuje vás predovšetkým od niektorých chorôb, ktoré ako také nemožno vidieť telesnými očami, čiže choroby a viny také, od ktorých ani spravodlivý nie je imúnny. Veď sa hovorí na posvätných stránkach: „Sedemkrát totiž spravodlivý padne.“ (Prís 24,16)

A verte mi, že menej by som sa tešil, keby som nevedel, že ste utrápení, keby som si myslel, že Pán vám dal menej perál… Odhoďte pokušenia, protivné pochybnosti… Odhoďte aj pochybnosti, ktoré prináležia spôsobu vášho života, čiže, že nepočujete Božie volania a protivíte sa milým pozvaniam Ženícha. Toto všetko pochádza nie od dobrého ducha, ale od zlého. Ide tu teda o diabolské triky, aby ste odbočili od dokonalosti, alebo aspoň oneskorili cestu k nej. Neklesajte na duchu.

Niekedy sa ukáže Ježiš, vzdávajte mu vďaky; ak sa skrýva, aj vtedy vzdávajte vďaky: láska má všetky radosti. Túžim, aby ste s Ježišom položili na kríž svojho ducha (porov. Lk 23,46) a s Ježišom zvolali: „Dokonané je!“ (Jn 19,30)

Z listov pátra Pia

sv. páter Pio z Pietrelciny