Potáborová víkendovka (20.-22.10.2023)

🤩 POTÁBOROVÁ VÍKENDOVKA (20.-22.10.2023) .

Väčšina detí, ktorá sa zúčastnila farského tábora si obnovila spomienky na potáborovej víkendovke 😊.

Aktivity boli zamerané na spomienky z tábora, pričom sme si oba večery pustili fotky a spoločne sa zasmiali (a zamaškrtili) 😆.

Deti pri tvorivých dielňach vytvorili pre rodičov darček a poďakovali im za to, že im umožnili ísť na tohtoročný tábor ❤️.

Témou tohtoročného tábora bolo: “Ide nám o Nebo”, čo nie je len mottom, ale celoživotným poslaním 🔝 (pre každého z Nás). Deti v skupinkách vyslali do neba svoju modlitbu za sprievodu vypustených lampiónov 🏮. Pri tomto momente a zážitku sa chceme poďakovať DHZ Liptovská Štiavnica za ochotné zabezpečenie kontroly 🙏.

Pán farár umožnil (výnimočne) miništrovať na svätých omšiach aj dievčatám z čoho mali veľkú radosť 😇.

Ďakujeme každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil alebo podporil zorganizovanie tejto krásnej udalosti pre deti.

Odkaz na fotoalbum potáborovej víkendovky: TU

Návrat hore