Ludrová: Odpustová slávnosť Všetkých svätých

1.11.2023 na sviatok Všetkých svätých naša farnosť oslavovala patrocínium farského chrámu, teda zasvätenie práve Všetkým svätým, pričom sa konala odpustová slávnosť.

Slávnostným kazateľom a koncelebrantom bol znalec ikon a kňaz žilinskej diecézy Ivan Moďoroši, ktorý povzbudil veriacich svojím príhovorom, kde pripomenul, že pravou krásou, ktorá môže spasiť svet je Svätosť.

Svätú omšu sprevádzali slávnostné piesne hrané na organe, fujaristi a heligonkárky z Ludrovej.

Pán farár Pollák sa pri ďakovnom príhovore pre p. Ivana Moďorošiho poďakoval každému, kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do príprav na slávnosť celej farnosti.

Návrat hore