SPOMIENKY NA FARSKÝ TÁBOR

BOJNIČKY, 23.-29.7.2023

Farský tábor a potáborová víkendovka je za nami. Síce (po)táborové aktivity sme ukončili, ale pre deti je tu stále možnosť stretávať sa na detských stretkách, ktoré spájajú (aj) táborové priateľstvá s každotýždenným stretávaním sa. S deťmi sme si na potáborovej víkendovke pozreli fotky a zaspomínali si na tieto krásne chvíle. Napísali sme príspevok pre rodičov, dobrodincov tohto tábora a farníkov so spomienkami na náš farský tábor. Pre rodičov a ich deti je vyhradený aj fotoalbum z farského tábora. Rodičia nájdu odkaz na fotoalbum TU.

NEDEĽA

ÚVODNÝ DEŇ

Začali sme úvodnou svätou omšou v Ludrovej. Po svätej omši sa deti rozlúčili so svojimi rodičmi a vydali sa na cestu. Cestovali sme do Trnavy, kde nás čakal mikrobus a zaviezol nás na Bojničky, čo je malá vinohradnícka dedinka pri Hlohovci. Malo to však háčik, pamätáte? Na vlak sme si museli počkať s 200 minútovým meškaním, čo sme si spríjemnili zmrzkou, urobili sme fotky na táborovú poštu a ubehlo nám to veľmi rýchlo. Na Bojničkách sme sa začali spoznávať, rozdelili sme sa do skupiniek, predstavili sme si tému tábora – “Ide nám o nebo”, začali sme otváracou párty a vydali sme sa na cestu podobenstiev, podľa ktorých boli pomenované aj naše skupinky.

PONDELOK

PODOBENSTVO O TALENTOCH

Ten, kto má veľa talentov (je ním každý z nás) je šikulka, a preto názov skupinky pre toto podobenstvo boli Šikulky. Každý deň sme začali rannou katechézou, kde animátori nadabovali rozprávku o podobenstvách. Svätá omša so zamyslením nám každý deň pripomenula konkrétne podobenstvo. Aktivity na tento deň boli zamerané na talenty, pričom sme sa učili práve to, že každý ich máme. Rozvíjali sme ich individuálne – aktivitou, kde každý mohol predstaviť svoj talent samostatne. A následne v skupinke si deti vybrali talent charakteristický pre ich skupinku, ktorý potom predstavili ostatným. V tento deň sme sa naučili, že pred Pána chceme predstúpiť s mnohými talentami s ponaučením, že žiadny z nich by sme nemali zakopať. 

UTOROK

PODOBENSTVO O MILOSRDNOM SAMARITÁNOVI

Týmto dňom nás sprevádzala skupinka Samaritánov. Vybrali sme sa na cestu milosrdného samaritána spoznať obec Bojničky zodpovedaním na otázky o nej, kde sme zažili veľa úsmevných príhod (napr. s pánom starostom obce alebo hľadaním ochotných ľudí, ktorí vezmú pomyje). Dôležitou súčasťou nášho kolektívu bola pani zdravotníčka Silvia, ktorá v mnohých prípadoch pre deti predstavovala milosrdného samaritána a pomohla v mnohých situáciách. Deti si práve s jej pomocou a pomocou viacerých animátoriek vyskúšali zdravotnícke aktivity, ktoré boli súťažami. Milosrdným samaritánom v tento deň bol každý. Deti si na rannej katechéze vytiahli svojho “anjelika”, o ktorého sa starali počas dňa svojou modlitbou a pozdravom v podobe pohľadnice, ktorý zamieril pre chorých do Trstenskej nemocnice. Poobede nás čakala olympiáda plná aktivít v miestnej telocvični, a večer nás na štýl “Milionára” sprevádzala biblická olympiáda. V tento deň sme sa naučili, že milosrdným samaritánom máme byť pre každého a v akejkoľvek situácií. 

STREDA

PODOBENSTVO O MÚDRYCH PANNÁCH

Streda patrila Svetluškám, ktoré predstavovali podobenstvo o múdrych pannách. Doobeda nám počasie neprialo, ale to nám vôbec nevadilo. Dievčatá si pekne vyčesali vlasy, a novo vytvorená chlapčenská skupina “plavkáčov” nemala nikdy núdzu o nudu. Každý z nás sa snaží byť “múdrou pannou”, a dostať sa na pánovu hostinu. Preto si každý z nás vytvoril na tvorivých dielňach lampáš, pričom deti ešte nevedeli načo ho využijú. Poobede sa nám, ale vyčasilo a vybrali sme sa do Farmparku Madonan, ktorý deťom priniesol zážitok v podobe kŕmenia zvieratiek, mnohých atrakcií, ako napr. preliezok, trampolín a tubingovej dráhy. Deti išli spať o čosi skôr, ale to nevedeli, že príde nočná hrá, kde sa každý so svojim lampášom vybral na Pánovu hostinu. V tento deň sme sa naučili, že do neba prídeme iba pripravení ako múdre panny.

ŠTVRTOK

PODOBENSTVO O STRATENEJ OVEČKE

Ježiš pri hľadaní stratenej ovečky predstavuje Hrdinu, preto skupinka predstavujúca toto podobenstvo pripomínala Hrdinu Ježiša Krista s názvom skupinky “Hrdinovia”. Stratenou ovečkou, ktorú Ježiš hľadá a chce nájsť je každý z nás. Deti si to našli v odkaze, ktorý museli šifrovať pri pohybových aktivitách na ihrisku. Po obede nás čakal výlet do mesta Hlohovec. Deti dostali táborové tričká. Vybrali sme sa do krásneho Zámockého parku, kde sme mali svätú omšu. Vo štvrtok čakal deti najočakávanejší bod táborového programu, a tým bolo kúpalisko. Aktivity v podobe plávania, potápania sa s GoPro kamerou, skok zo štartovacieho mostíka pre skúsených plavcov priniesli krásne poobedie v meste. V tento deň sme sa naučili, že Kristus je Hrdinom všetkých, a chce zachrániť každého z Nás. 

PIATOK

PODOBENSTVO O VINIČI A RATOLESTI

Podobenstiev o vinici, vinohradníkoch, viniči je vo svätom písme viac. Preto spojenie tohto dňa bolo vo viacerých z nich. Deň patril skupine s názvom “Vinohradníci”. Celý týždeň sme sa nachádzali vo vinohradníckej oblasti a preto by sa to nezaobišlo bez návštevy viníc. Pracovití vinohradníci nám ukázali a vysvetlili náročnú prácu vo vinici. Svätá omša vo vinici nás voviedla ešte bližšie ku  podobenstvu o viniči a o ratolestiach. Cestou z viníc sme hľadali stratený list. Čakalo nás záverečné, rozlúčkové poobedie a večer. Skupinky mohli získať posledné body v kvíze o celom tábore. Deti prežili spoločný čas prípravou pamätného darčeka pre svojich animátorov. Večer sme zakončili dlhou zábavnou párty, kde sme si osvojili tie najobľúbenejšie a najzábavnejšie tance. V tento deň sme si pripomenuli, že každý z nás je Kristovou ratolesťou a vinica predstavuje spoločenstvo nás všetkých. 

SOBOTA

PODOBENSTVO O POSLEDNOM SÚDE

V našej táborovej hymne sa refrén piesne začínal naším mottom: “Ide nám o nebo”. Pred tým ako sa do neho dostaneme nás čaká posledný súd. Týmto podobenstvom sme si chceli pripomenúť celotýždňové táborové motto a tému, ale zároveň celoživotné poslanie – dostať sa do Neba. Na záverečnej katechéze a svätej omši sme spojili všetky podobenstvá práve s našou témou tábora. Pobalili sme sa a zvyšný čas patril vyhodnoteniu tábora a ďakovaniam. Čakala nás cesta domov a odovzdanie detí ich rodičom. V tento deň sme si pripomenuli, že do neba sa môžeme dostať práve ponaučením zo všetkých Kristových podobenstiev, respektíve z učenia celého svätého písma.

ĎAKUJEME

ANIMÁTOROM

Silvií, Oliverovi, Ninke, Amorkovi, Soff, Sofi, Lukovi, Mončiky, Veron, Livke, Gabike, Ester, Nike, Paule, Moni, Martinovi, pánovi farárovi, Klaudií, Damiánovi za organizáciu tábora a pomoc pri jeho prípravách.

DOBRODINCOM

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pomoci pri organizácií tábora. Od duchovnej podpory, až po materiálnu a finančnú pomoc. Pamätali sme na Vás pri sv. omšiach, ktoré boli obetované aj za Vás.

RODIČOM

Za dôveru, dary pred farským táborom, pomoc pri zabezpečení odvozu a všetko, čím sa podieľali na farskom tábore. Fotoalbum je vytvorený pre Vás a pre Vaše deti. Aby ste spomínali na tieto krásne okamihy z leta 2023.

Ďakujeme Nelke, Paťkovi, Tomášovi, Veronike, Betke, Anežke, Terke, Belke, Lili, Martinkovi, Natálke, Natálke, Simonke, Miškovi, Kajke, Laure, Samuelovi, Linde, Katke, Zuzke, Emke, Kike, Lukasovi, Vlaďke, Alžbetke, Dorke, Miške, Lukášovi, Tamarke, Anetke, Katke, Mariannke, Jankovi, Jurkovi, Kamilovi a Paulínke, že ste Nás tešili svojím úsmevom a radosťou, či už na tábore alebo potáborku.

Návrat hore