2. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ – RORÁTNE SVÄTÉ OMŠE

RORÁTNE SV. OMŠE V NAŠEJ FARNOSTI

Rozpis rorátnych sv. omší pre 2. ADVENTNÝ TÝŽDEŇ.

——————————-

V adventnom období máme možnosť sláviť rorátne sväté omše pred úsvitom pri svetle sviec k úcte Panny Márie. V našej farnosti budeme tieto sväté omše sláviť o 6:00 ráno podľa rozpisu. Po rorátnej svätej omši bude agapé pred kostolom.

🔹Jediný zmenený čas je pre rorátnu svätú omšu v Štiavničke v sobotu (16.12.) o 7:00.

Návrat hore