Vysielačka koledníkov v Tvrdošíne

Dňa 9.12.2023 sa niektorí naši koledníci z farnosti zúčastnili VYSIELAČKY V TVRDOŠÍNE. Cez svätú omšu, ktorú slávil diecézny biskup Mons. František Trstenský, dostali požehnanie a svetlo v podobe sviečky, ktoré sa posnažia počas jasličkových slávností vniesť do sŕdc každého jedného z nás pri zvestovaní najkrajšej správy o narodení Spasiteľa.

Návrat hore